Dia Mundial de l'Escolta #WLD2021


VAL (Castellano, debajo)


Sagunt Territori Acústic vol celebrar una nova edició de l'esdeveniment global anomenat Dia Mundial de l’Escolta (World Listening Day) i per això preparem una trobada on compartir idees, experiències, dubtes i inquietuds; també per desenvolupar activitats relacionades amb l’escolta i l’enregistrament dels sons que ens envolten. 

En l’edició d’enguany, el World Listening Project, impulsor de la jornada, ens proposa, de la mà de l’artista Raquel Castro, que reflexionem sobre la idea de “The Unquiet Earth” (la terra no silenciosa), més enllà de la capacitat d’escolta de les persones (infrasons, ultrasons..), tenint en compte les energies que recorren la terra (aigua, vents, vibracions geològiques, migracions…), amb noves perspectives i amb nous horitzons emergits en aquest període de confinament i reducció de l’activitat humana general. Una invitació a refer la connexió amb l’entorn i entre els éssers vius que habitem un planeta que no és silenciós i que cal escoltar.


Dissabte 17 de juliol. 19:30h 

Alameda (monument obrers)

Port de Sagunt

 

Info: https://www.worldlisteningproject.org/world-listening-day-2021-the-unquiet-earth/

Vídeo-Presentación de: Raquel Castro (english)


CAST/

Sagunt Territori Acústic quiere celebrar una nueva edición del evento global denominado Día Mundial de la Escucha (World Listening Day) y por eso preparamos un encuentro en el que compartir ideas, experiencias, dudas e inquietudes, pero también para desarrollar actividades relacionadas con la escucha y la grabación de los sonidos que nos envuelven. 

 En la edición de este año, el World Listening Project, impulsor de la jornada, nos propone, de la mano de l’artista Raquel Castro, que reflexionemos sobre la idea de “The Unquiet Earth” (la tierra no silenciosa), más allá de la capacidad de escucha de las persones (infrasonidos, ultrasonidos...), teniendo en cuenta las energías que recorren la tierra (agua, vientos, vibraciones geológicas, migraciones…), con nuevas perspectivas y horizontes nuevos emergidos en este periodo de confinamiento y reducción de la actividad humana general. Una invitación a rehacer la conexión con el entorno y entre los seres vivos que habitamos un planeta que no es silencioso y que hay que escuchar.


Sábado 17 de julio. 19:30h.

Alameda (monumento obreros)

Puerto de Sagunto

 

 


Info: https://www.worldlisteningproject.org/world-listening-day-2021-the-unquiet-earth/

Vídeo-Presentación de: Raquel Castro (english)Crònica_Dia Mundial de l'Escolta 2020 (WLD2020)


VAL/

El 18 de juliol de l’any 2020, Sagunt Territori Acústic va celebrar el Dia Mundial de l’Escolta (World Listening Day) amb una convocatòria per difondre les pràctiques de l’escolta i l’enregistrament de camp. L’activitat, en el marc de la iniciativa global organitzada pel World Listening Project i amb el tema de “Collective Field” (Camp Col·lectiu), es va desenvolupar en els voltants del port i la nau del Taller General i ens va permetre reflexionar, escoltar i enregistrar els sons i els paisatges sonors que s’escolten en aquesta zona que barreja l’activitat del port amb restes d’un passat industrial que espera les actuacions que li permetran recordar l’origen industrial d’aquest nucli urbà.


A les set de la vesprada, a L’Alameda del Port de Sagunt varem fer la inauguració de la jornada amb una breu introducció sobre l’Ecologia Acústica, el World Listening Project de R. Murray Shaffer, de la importància dels son en la vida quotidiana de les persones, així com del lema d’aquesta edició.

En una passejada ens acostàrem als voltants de la tanca que separa el recinte del port i la Nau del Taller General per explorar els aspectes acústics d’aquella zona.

L’activitat al port aquell dia i en aquella hora era quasi inexistent i només algun cotxe circulava pel recinte…

 

A pocs metres, als peus de la nau, uns tubs metàl·lics, d’alguna intervenció a mig fer, o simplement abandonats, ens van cridar l’atenció, tant per la mateixa presència com per les condicions d’abandó en les quals es troben, el que els converteix en elements amb un alt risc de corriment i caiguda.

Amb totes les precaucions, vàrem aprofitar aquest elements per explorar els seus sons i ressonància, ajudats per un micròfon de contacte que permet transduir les vibracions que es produeixen en els materials sòlids en fregar sobre ells o colpejar-los amb diferents objectes i materials. L'univers de sons, ressonàncies i textures que ens vàrem trobar, tant amb el micròfon aeri (del dispositiu d’enregistrament) com el de contacte ens van oferir una finestra oberta a un món, el de les ressonàncies d’aquells tubs de metall, fascinant, imprevist i molt atractiu.


I així, fregant fent cops suaus i no tan suaus, exploràrem les característiques i particularitats d’uns sons que normalment es queden fora de la percepció que fem les persones de les vibracions en els sòlids. Uns sons que són una metàfora d’una sort d’oblit, d'abandó d’uns espais i unes instal·lacions que segueixen demanant atenció tant dels ciutadans com de les institucions per recuperar uns béns que fan part del Camp Col·lectiu: de la memòria compartida de les persones que han treballat i viscut aquí.Aquesta és una composició amb els sons que enregistrarem en aquesta jornada.

 

---------------------------


CAST/

El 18 de julio del año 2020, Sagunt Territori Acústic celebró el Día Mundial de la Escucha (World Listening Day) con una convocatoria para difundir las prácticas de la escucha y la grabación de campo. La actividad, en el marco de la iniciativa global organizada por el World Listening Project y con el tema de “Collective Field” (Campo Colectivo) se desarrolló en las inmediaciones del puerto y la nave del Taller General y permitió reflexionar, escuchar y grabar los sonidos y paisajes sonoros que se escuchan en esta zona en la que se mezclan la actividad del puerto con los restos de un pasado industrial que espera las actuaciones que permitirán recordar el origen industrial de este núcleo urbano.

A las siete de la tarde, en La Alameda del Puerto de Sagunto, hicimos la inauguración de la jornada con una breve introducción sobre Ecología Acústica, el World Listening Project de R. Murray Schafer, de la importancia de los sonidos en la vida cotidiana de las personas, así como del lema de esta edición.

En un paseo nos acercamos a las inmediaciones de la valla que separa el recinto del puerto y la nave del Taller General para explorar los aspectos acústicos de aquella zona.

La actividad en el puerto aquel día y a aquella hora era prácticamente inexistente y únicamente algún coche circulaba por el recinto…A pocos metros, al pie de la nave, unos tubos metálicos, de alguna intervención a medio hacer, o simplemente abandonados, nos llamaron la atención, tanto por su propia presencia como por sus condiciones de abandono en que se encuentran, lo que los convierte en elementos con alto riesgo de corrimiento y caída.

Con todas las precauciones, aprovechamos estos elementos para explorar sus sonidos y resonancias, ayudados por un micrófono de contacto que permite transducir en señal audible las vibraciones que se producen en los materiales sólidos al frotar sobre ellos o golpearlos con diferentes objetos y materiales.El universo de sonidos, resonancias y texturas que nos encontramos, tanto con el micrófono aéreo (del dispositivo de registro) como con el de contacto, nos ofreció una ventana a un món poco conocido.

Y así, frotando, dando golpes suaves y
no tan suaves, exploramos las características y particularidades de unos sonidos que normalmente se quedan fuera de la percepción que tenemos las personas de las vibraciones en los sólidos. Unos sonidos que son una metáfora de una suerte de olvido, de abandono de unos espacios y unas instalaciones que siguen pidiendo atención tanto de la ciudadanía como de las instituciones para recuperar unos bienes que forman parte del Campo Colectivo: de la memoria compartida de las personas que han trabajado y vivido aquí.
Esta es una composición con los sonidos que registramos en esta jornada

 

 

 

Dia Mundial de l'Escolta / Día Mundial de la Escucha

Sagunt Territori Acústic_WLD2020
VALENCIÀ (Castellano debajo)

Un any més, i ja són 10, el World Listening Project (WLP) llança la seua convocatòria global per
 cel·lebrar el Dia Mundial de l’Escolta (World Listening Day) el pròxim dissabte 18 de juliol i Sagunt
 Territori Acústic ens afegirem a aquesta iniciativa organitzant una trobada per participar en aquest 
esdeveniment. La idea que proposa l’organització per reflexionar ha sigut el·laborada, en aquesta 
ocasió, per la vicepresidenta del Wild Sanctuary, Katherine Krause, i porta per títol, “The collective 
field” (“El camp colectivo”)

(Traducció pròpia del texto de la convocatòria)
Hi ha alguna cosa nova en marxa
El camp en si està canviant.
El mon de les criatures ho sap. El creatiu també.
I que significa escoltar ara?. Com expressem el que sabem?
Estigues alerta
Individualment i en concert
Hi ha santedat en això.
Enmig de noves condicions, viatja pel camp i explora
Per estímul i resposta
El ritme intern.
Com encaixa la teua cançó
dins del cor col·lectiu?

Els temps actuals ens han demanat a cadascun de nosaltres, individualment i en concert, que fem
 enrere, reflexionem i repensem el món que creiem conéixer, però com responem? Avivar l’experiència
 global compartida conté virtuts rejovenidora. Respecta aquest silenci momentani - però capta el que 
produeix. El camp col·lectiu us convida a expressar el seu recent viatge a través del que va ser, el que
 és, i el que serà evocat només en vagar cap a un nou territori. Resteu en silenci fins que ho sàpiguen.
 Despés parleu. Compartiu. Actueu. Com han estat transformats? Tots estem en l'espessor d’una 
nova era i estem escoltant el futur.

----------------------------------------------------

Per reflexionar i compartir impressions ens trobarem dissabte 18 de juliol a les 20h. a l’Alameda 
(junt amb el monument en honor al obrers morts en accident de treball).

CASTELLANO

Un año más, y van 10, el World Listening Project (WLP) lanza su convocatoria global para celebrar 
el Día Mundial de la Escucha (World Listening Day) el próximo sábado 18 de julio y Sagunt_Territori
 acústic nos sumaremos a esta iniciativa organizando un encuentro para participar este
 acontecimiento. La idea que propone la organización para reflexionar ha sido elaborada, en esta
ocasión, por la vicepresidenta de Wild Sactuary, Katherine Krause y lleva por título “The collective
 field” (“El Campo Colectivo”).
(Traducción propia del texto de la convocatoria)

Hay algo nuevo en marcha.
El campo en sí está cambiando.
El mundo de las criaturas lo sabe. El creativo también.
¿Y qué significa escuchar ahora?. ¿Cómo expresamos lo que sabemos?
Estate alerta.
Individualmente y en concierto,
Hay santidad en ello.
En medio de nuevas condiciones, viaja por el campo y explora.
Por estímulo y respuesta.
El ritmo interno.
¿Cómo encaja tu canción.
Dentro del coro colectivo?

Los tiempos actuales nos han pedido a cada uno de nosotros, individualmente y en concierto, que
 retrocedamos, reflexionemos y repensamos el mundo que creíamos conocer, pero ¿cómo 
respondemos? Avivar esta experiencia global compartida contiene dones de rejuvenecimiento.
 Respeta este silencio momentáneo - pero capta lo que produce. El Campo Colectivo les invita a 
expresar su reciente viaje a través de lo que fue, lo que es, y lo que será, evocado sólo al vagar hacia
 un nuevo territorio. Permanezcan en silencio hasta que lo sepan. Luego hablen. Compartan. Actúen.
 ¿Cómo han sido transformados? Todos estamos en la espesura de una nueva era, y estamos
 escuchando el futuro.


Para reflexionar y compartir impresiones nos encontraremos el sábado 18 de julio a las 20h. en la Alameda 
(junto al monumento en honor a los obreros fallecidos en accidente de trabajo).

Sons i Paisatges Sonors del Confinament / Sonidos i Paisajes Sonoros del Confinamiento.VALENCIÀ/
Tens una gravadora de so?. 

Vols deixar constància dels sons que conformen 

el paisatge sonor del teu confinament?. 

Vols participar en la realització d’un arxiu sonor? En Territori Acústic volem reunir enregistraments d’aquests dies per confeccionar un arxiu 
obert que permeta recordar els sons i els silencis que aquests dies de confinament 
emergeixen en els nostres carrers. 


Ocells... campanes... aplaudiments...pluja… músiques...crits... aspiradores... rentadores... 
cops... maquinària 


També pots mirar d’enregistrar el silenci de la nit? 


Treu la gravadora o demana-la a alguna persona propera i deixa que escoltem el que 
escoltes aquests dies excepcionals. Col·loca-la a una finestra o balcó, deixa-la a la 
teua taula de treball o a la sala d’estar. I no oblides fer-li una foto des del darrere.


Demanem un arxiu d'àudio d’un mínim de 3 minuts. i un màxim de 10 (en format .wav o 
.aiff), una imatge (jpeg o altres) i un text amb la info de l’autor/a, títol, hora, lloc i comenta 
els sons que has gravat i digues quina és la teua impressió general de l’enregistrament 
(max. 200 paraules).


Posa-ho tot a una carpeta amb el teu nom i ens ho envies a través de www.wetransfer.com 
al nostre correu:  territoriacustic@gmail.com


I si prefereixes, envia’ns un vídeo fet amb el mòbil (vigila amb el vent i la intensitat del so). 
Compateix-lo via mail i en el text del correu ens escrius les teues impressions, el lloc i la data.


Tens temps fins al 31 de maig.


CASTELLANO/


¿Tienes una grabadora de sonido?.

¿Quieres dejar constancia de los sonidos que conforman 

el paisaje sonoro de tu confinamiento?. 

¿Quieres participar en la realización de un archivo sonoro ?.
En Territori Acústic queremos reunir grabaciones de estos días para confeccionar un archivo 
abierto que permita recordar los sonidos y los silencios que en estos días de confinamiento 
emergen en las calles silenciosas.


Pájaros... campanas... aplausos… lluvia...músicas… gritos...aspiradoras... lavadoras... 
golpes... maquinaria…


También puedes intentar grabar el silencio de la noche...


Saca la grabadora o pídesela a alguien cercano y deja que escuchemos lo que escuchas estos 
días excepcionales. Colócala en una ventana o balcón, déjala en tu mesa de trabajo o en tu 
sala de estar. 

Y no olvides hacerle una foto desde detrás.


Pedimos un archivo de audio de un mínimo de 3 min. y un máximo de 10 minutos (en formato 
.wav o.aiff), una imagen (jpeg u otros) y un texto con la info del autor/a, título, hora, lugar y 
comenta los sonidos que has grabado y dinos cuál es tu impresión general de la grabación 
(max. 200 palabras).


Ponlo todo en una carpeta con tu nombre y envíanoslo a través de www.wetransfer.com
nuestro correo electrónico: territoriacustic@gmail.com 


Y si prefieres, envíanos un video hecho con tu móvil (ten cuidado con el viento y la intensidad 
del sonido), compártelo vía mail y en el texto del mensaje nos escribes tus impresiones, el sitio 
y la hora.


Tienes tiempo hasta el 31 de mayo.